İzmir’e yatırım İZKA ile geliyor!

İzmir'in sürdürülebilir kalkınması için, yerel potansiyeli harekete geçirecek projelere dair katılımcı araçlar geliştiren İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor

İzmir’e yatırım İZKA ile geliyor!

BEN HABER / CANSU TEMİR

İzmir’e yatırım yapma potansiyeli bulunan firmaları sürekli olarak araştıran ve söz konusu firmaların İzmir’e yatırım yapmalarını sağlayan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), yatırım kararı almış yatırımcıya, ücretsiz yatırım danışmanlığı da sunuyor. Kurulduğu günden bu yana İzmir'de 63 yabancı yatırımın hayata geçirilmesine yardımcı olan İZKA, bölgeye yaklaşık 352 milyon euroluk doğrudan sermaye girişi ve burada 5 bin 557 kişilik yeni istihdam yaratılmasını sağladı.

4. KEZ EN İYİSİ SEÇİLDİ

Her sene belirli kriterler çerçevesinde en başarılı ülkeler, şehirler ve promosyon ajanslarını belirleyen Site Selection Dergisi'nin editörleri ve bine yakın yatırım uzmanının yatırım ajansları arasında yaptığı sıralamada İZKA, "Kurumun iş yapış biçimindeki profesyonellik", "Yatırımcıya zamanında ve yeterli bilgi sunma", "Yatırımcılar nezdinde yaratılan güven" ve "Yatırım sonrası takip" kriterlerinde gösterdiği başarıyla, dördüncü kez Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nin en iyi bölgesel yatırım tanıtım ajansı seçildi.

İZKA’nın yeni Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, BEN Haber’e konuştu. Yavuz, yatırımlardan projelere kadar birçok kon uda bilgi verdi…

"İZMİR'E YATIRIMIN EN BÜYÜK SEBEBİ, NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI" 

*İsveçli Ar-Ge firması Virtudev, İzmir'e yatırım kararı aldı. İZKA olarak bu yatırımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tip yatırımlarla nitelikli iş gücünde artış sağlanabilir mi?

Virtudev gibi katma değeri yüksek yatırımların gerçekleşmesi bizim için büyük mutluluk. Bu ve benzeri Ar-Ge ve yazılım alanında faaliyet gösteren firmaların yatırımları, İzmir’in gerek marka değerinin artmasında, gerekse yatırım ortamının gelişmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle de know-how transferi konusunda kayda değer faydaları olabilecek bilişim firmaların yatırımları, uzun vadede hem bölge, hem de ülke ekonomisine kayda değer katkılar sağlayacaktır.

Nitelikli iş gücü artışının sağlanabilmesi için ise öncelikle nitelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların bulunması ve bu firmaların belirli bir uyum içerisinde çalışabiliyor olması gerekiyor. İzmir’in çok sektörlü yapısı ve her geçen gün gelişen yatırım ekosistemi de bu durumu destekler nitelikte. Ayrıca İzmir, kaliteli teknoparkları ve üst düzey üniversiteleri ile birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye’de öncü konumda. Nitelikli firmaların İzmir’e yatırım yapmalarının en büyük sebebinin; nitelikli insan kaynağına erişim imkanlarının varlığı ve yüksek yaşam kalitesi olması.

"BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALARI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ" 

* İZKA’nın yatırım, tanırım ve turizm amaçlı projelerinden bahseder misiniz?

Önümüzdeki dönemd;e İZKA olarak Mali Destek Programlarımız ile hem özel sektörün güçlenmesi, hem de yatırım alanlarının altyapılarının güçlenmesi anlamında projeler desteklemeye devam edeceğiz. Bunun dışında Güdümlü Proje Desteği mekanizması ile daha büyük ölçekli projeleri desteklemeyi de sürdüreceğiz. Ayrıca Yatırım Destek Ofisi bünyesinde kurmakta olduğumuz ‘Tek Durak Ofisi‘ ile bu yerli ve yabancı yatırımcıların izin-ruhsat ve şirket kurulum işlemlerinin büyük bir kısmı için hizmet vermeye başlayacağız. Bu sayede yatırımcıların yatırım süreçlerinin hızlandırılması sağlanacağı gibi yatırımcının bu süreçte daha doğru adımlar atmasını da sağlayacağız.

TANITIM HAMLESİ

İzmir Kalkınma Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi, İzmir’in hem ulusal, hem de uluslararası destinasyon tanıtımını yapmakta. İzmir’in turizm tanıtım amaçlı sosyal medya hesapları da İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte.

Bir destinasyonun seçilmesinde önemli faktörlerden olan ulaşımın daha da kolaylaşması açısından, İzmir’e yapılan direk uçuş seferlerinin artması için de faaliyetler sürmekte. İzmir’in turizm sektöründeki tüm paydaşlarıyla beraber, tek bir İzmir standı altında güçlü bir şekilde tanıtımının yapılması için İzmir Kalkınma Ajansı uluslararası fuarlara katılım sürecinin koordinasyonunu sürdürüyor.

"İKİ MALİ DESTEK PROGRAMI YÜRÜTÜLÜYOR"

**Ajansınızın yürüttüğü destek programları hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu sene hangi alanlar için destek çağrılarında bulundunuz?

Halihazırda 2017 yılı Aralık ayında ilan ettiğimiz ve 2018 yılı içinde değerlendirme süreçleri devam eden iki mali destek programı yürütmekteyiz. Bu programlar, “Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı” ve “Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” başlıklarındadır.

Bu programlardan birincisinde; taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına, mevcut kullanımının iyileştirilmesine, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik projeleri desteklemeyi amaçlıyoruz. İkinci programda amacımız ise; İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi amacıyla özel politika gerektiren yaşlılar, engelliler, göçle gelenler, gençler ve çocuklar vb. grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapılarının ve hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesidir.

25 MİLYON LİRALIK KAYNAK

**Destek programları ve bunlar için belirlediğiniz limitler nelerdir? Kimler başvurabilir? İZKA’nın bu seneki destek bütçesi nedir?

2017 yılı Aralık ayında ilan ettiğimiz ve 2018 yılı içinde değerlendirme süreçleri devam eden programlarımızın çağrı süreleri tamamlanmış bulunuyor. Bu programlardan Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı’nda 15 milyon lira, Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nda ise 10 milyon lira olmak üzere toplam 25 milyon liralık kaynağı başarılı projelere aktarmayı hedefliyoruz.2018 yılı içinde ilan edilmesi muhtemel programlarımızın detaylarını üzerinde ise halen çalışmaktayız.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER