İzmir'de 500 milyon liralık proje!

Petkim tarafından Aliağa’da gerçekleşecek ve 2012 yılında inşaat çalışmaları başlayan liman revizyon projesi için bakanlık ÇED raporuna olumlu onay verdi. Projenin bedeli ise 500 milyon olarak belirlendi

İzmir'de 500 milyon liralık proje!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından Aliağa, Nemrut Körfezi’nde gerçekleştirilecek liman revizyonu projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna olumlu yönde karar verdi.

500 milyonluk bedel belirlenen proje kapsamında; liman baseni ve konteyner rıhtımının korunması amacıyla mevcut mendirek yapısının uç kısmından yaklaşık olarak 150 metrelik bölümünün sökülerek batı yönüne kaydırılması, yaklaşık 335 metre uzunluğunda, ortalama 70 metre genişliğinde güneybatı yönünde yeni bir mendirek yapılması planlandı. Söz konusu mendirek inşaatında toplam 100 bin metrekarelik dolgu çalışması ve bu çalışma için toplam 3 milyon 600 bin ton dolgu malzemesi kullanılması öngörüldü.

PROJEDE BİLGİLERİ
Yapılması planlanan revizyon ile; ÇED olumlu kararı bulunan 2 milyon metreküplük dolgu miktarının revize edilerek, 800 bin metreküplüğe düşürülmesi, bu kapsamda 100 bin metrekare olarak planlanan dolgu alanının yaklaşık 40 bin metrekareye düşürüleceği belirtildi. Projede yer alan ve dolgu alanının doğu tarafında yapılması planlanan rıhtım yapısının yerine ÇED olumlu kararı bulunan sınırlar içerisinde, kazıklı sistem ile inşa edilecek olan iskele yapılacağı vurgulandı. İskelenin ucunda projede yer alan dolgu alanı sınırları içerisinde güvenli yanaşma ihtiyacının karşılanması amacıyla iki grup bağlama dolfeni (her biri 100 metrekarelik 2 dolfen ve 77,85 metrekarelik 1 dolfen) yapılacağı belirtildi. Projede yer alan ve -16 metreye kadar yapılması planlanan tarama işleminin -20 metreye kadar gerçekleştirilmesinin planlandığı aktarıldı.

İnşa edilmesi planlanan iskele üzerinden Petkim yatırımındaki sıvı yük ihtiyaçlarına yönelik tankerlerle sıvı yükler (benzin, motorin, jet yakıtı vb. petrol ürünleri ile petrokimya ürünleri ve hammaddeleri) elleçlenebileceği ifade edildi. Proje kapsamında kullanılması planlanan alanlardan kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan alanın mülkiyeti Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’ye ait olup, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar için de Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’ye Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kullanma izni verildiği belirtildi. Proje kapsamında inşa edilecek iskele için gerekmesi halinde kiralama/revizyon işlemleri Maliye Bakanlığı’ndan yapılacağı aktarıldı. Projenin inşaat aşamasının yaklaşık (montaj dahil) 16 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı vurgulandı. Bu kapsamda toplam 400 kişinin çalışacağı ifade edildi. İnşaat aşamasında çalışacak personelin barınma ve diğer ihtiyaçlarının temini için şantiye tesislerinin oluşturulacağı öğrenildi. Projenin işletme aşamasında ise toplam 50 kişinin çalıştırılmasının planlandığı belirtildi. Bu personelin ihtiyaçlarının mevcut ünitelerden temin edileceği aktarıldı. Faaliyetin ekonomik ömrünün 30 yıl olarak belirlenmiş olduğu belirtildi. Tesiste bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının sürekli yapılarak yeni teknolojilere açık olmasının sağlanacağı ifade edildi.

İhtiyaca binaen teknolojik açıdan revizyon çalışmalarının yapılabileceği aktarıldı. Bunun yanında proje kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket edileceği, insan ve çevre sağlığı açısından en uygun yöntem ve teknolojilerin uygulanacağı ve gerekli tedbirlerin alınacağı açıklandı. Faaliyet sırasında sıvı atık, katı atık, emisyon, titreşim ve gürültüden meydana gelebilecek etkiler için detaylı bilgi raporda yer aldı. Projeden kaynaklanacak çevresel etkilerin asgari seviyede tutulması amacı ile projenin inşaat aşamasından işletme sonrası aşamasına kadar çevre mevzuatının ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun hareket edileceği belirtildi. Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamalarına geçilmeden önce, ilgili kurum/kuruluş görüşleri alınacak ve faaliyet sahibince bu görüşler doğrultusunda hareket edileceği öğrenildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER