En Gelişmiş İstanbul, En Geri İl Muş

Teşvik sisteminde illere yönelik sınıflamaya esas endeks yayınlandı. İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde ilk dört ilin sırası değişmezken, 13 basamakla Erzincan en hızlı yükselen, 17 basamakla da Hatay en hızlı gerileyen kent oldu.

En Gelişmiş İstanbul, En Geri İl Muş

Teşvik sistemi ve illere göre uygulanan ekonomik-sosyal programlarda temel veri olarak alınan İllerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi araştırması yayınlandı. 2001 verileri ile yapılan ve 2003'te yayınlanan ikinci endeksin, hem kriz sonrası verilerle oluşması hem de kriterler açısından eskidiği eleştirileri üzerine başlatılan çalışmalarla 2009 ve 2010 verileriyle yeni endeks oluşturuldu. Son düzenlenen teşvik sisteminde de bu yeni endeks kullanıldı. Kalkınma Bakanlığı, yeni endekste kullanılan kriterleri de açıkladı.

Yeni endekse göre yapılan sıralamada, ilk grupta Antalya'nın 5 basamak birden yükselerek 5. Sıraya gelmesi dikkat çekti.  İlk 10 il arasında, bir önceki araştırmada 12. Sırada bulunan Denizli ile 13. Sırada bulunan Muğla'nın ilk 10'a yükseldiği görüldü. İlk grupta en büyük düşüş 8. Sıradan 16. Sıraya gerileyen Adana ile oldu.

Son 10 il içinde ise sadece Şanlıurfa bulunduğu 68. Sıradan, 73. Sıraya gerileyerek son 10 il arasına düştü. Endeks yeni kriterler eklenerek hesaplanmasıyla hemen hemen bütün illerin yer değiştirmesi dikkat çekti. Ancak bu yer değiştirmeler Hatay dışında çok büyük iniş-çıkışlar olmadı, iller grup olarak aynı yerde kaldı.

Hatay, bir önceki araştırmada 29. Sırada bulunurken, yeni hesaplamada 46. Sıraya geriledi. Çanakkale, bir önceki araştırmada 24. Sıradayken, 2011 sıralamasında 14. Sıraya geldi. Düzce de 45. Sıradan 35. Sıraya yükseldi. Bilecik ise 18. Sıradan, 27. Sıraya geriledi.

Kalkınma Bakanlığı, 2003 çalışmasında 10 alt kategoride 58 adet değişken kullanılırken, 2011 çalışmasında, demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite, erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, 61 değişken ile hesaplandı. Değişken seçiminde, ilin ülke içerisindeki ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, il ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge, veri teminine ilişkin süreklilik unsurları göz önünde bulunduruldu.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2012, 16:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER