Cepten İnternet Ucuzluyor

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, beraberindeki partili milletvekilleri ile birlikte, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini TBMM’ye sundu. Teklifte, kontörlü hat abonelerinin cep telefonundan internet kullanımı için ödediği ’Özel İletişim Vergisi’ oranı düşürülüyor.

Cepten İnternet Ucuzluyor

 

Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve diğer milletvekillerinin verdiği Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine göre, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ön ödemeli kart satışları dahil” ibaresi “ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar” dahil şeklinde değiştirilmesi önerildi.
 
Teklife göre, aynı maddenin ikinci ve yedinci fıkralarının ise “Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiri ile bağlantılı olarak verilmesi ile ön ödemeli hak kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir” şeklinde ve “Birinci fıkradaki yüzde 25 ve yüzde 15 oranlarını ayrı aynı veya birlikte yüzde 5’e, yüzde 5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, vergiye ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla mükellefe iade ettirmeye, verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir” şeklinde değiştirilmesi öneriliyor.
Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2014, 16:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER