AB Fonlarından Türkiye'ye 4.9 Milyar Euro

En fazla IPA (katılım öncesi mali yardım aracı) fonu alan Türkiye'ye tahsis edilen AB fonu, 2013 sonu itibariyle 4.9 milyar Euro'ya ulaşacak.

AB Fonlarından Türkiye'ye 4.9 Milyar Euro

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun "AB-Türkiye Mali İşbirliği" kitapçığında, 2007-2013 yılları arasında AB'den Türkiye yapılan ve yapılacak olan fonlar hakkında bilgi verildi.

Kitapçıkta, AB üyeliği yönündeki reformlarında Türkiye'yi desteklemek için AB tarafından tahsis edilen fonların 2005'ten bu yana artış gösterdiği belirtildi.
"AB desteğinin amacı, siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan daha iyi koşulların önünü açan verimli döngüler oluşturulması konusunda Türkiye'ye yardımcı olmaktır" denilen kitapçıkta, bu desteklerin; enerji verimliliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi, demiryollarının yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların finanse edilmesi, kadınlar ve gençler için mesleki eğitimin desteklenmesi ile insan haklarına saygının güçlendirilmesi gibi çok çeşitli biçimlerde ortaya çıktığı belirtildi.
Kitapçıkta, şöyle denildi:

"Türkiye tarafından AB fonlarının desteğiyle gerçekleştirilen modernizasyon uygulamaları sayesinde mevzuat değişiklikleri yapılmış, reformdan geçirilen kurumlar modernleşmiştir. Hükümet ve idare, daha verimli hale gelmekte, her geçen gün daha fazla beceri ve know-know bilgisi kazanılmaktadır. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı konularında ilerleme kaydedilmiştir. İş dünyasına daha dost bir ortamın oluşturulması, büyümenin itici gücü olmakta, büyümenin sonucunda ise hem istihdam artmakta hem yaşam standardı yükselmektedir. Çevreye, vatandaşların güvenliğine ve suçla mücadeleye giderek daha fazla öncelik verilmektedir.
AB yardımı ayrıca bölgesel işbirliğini canlandırmakta, sürdürülebilir kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. AB destekleri aynı zamanda vatandaşların sürece daha fazla katılımını da teşvik etmektedir."

Kitapçıkta, AB tarafından Türkiye'ye sağlanan mali yardımın 1996'da 50 milyon Euro iken, 2011'de 782 milyon Euro'ya çıktığı ifade edilerek, "Bu desteğin genel hedefi, Türkiye'nin AB'ye katılmak için tüm aday ülkelerin müzakere etmesi gereken 35 fasıl bağlamında reform yapma ve AB hukukuyla uygunluğunu sağlama çabalarını desteklemek ve böylece Türkiye'nin katılımının ilk gününde AB üyeliğinin getireceği yükümlülükleri üstlenmeye tamamen hazırlıklı olmasını sağlamaktır" denildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2012, 08:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER