500 Milyar Dolar İhracat Mümkün Değil

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul’un gelecek vizyonunda sanayinin dışlandığına dikkat çekerek, İstanbul sanayisi olmadan 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

500 Milyar Dolar İhracat Mümkün Değil
 
İSO, İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hazırladığı “İstanbul Sanayi Strateji Belgesi”ni açıkladı. Şehir sanayi stratejisi bakımından Türkiye’de bir ilk olan ve İstanbul sanayisinin üzerinde uzlaştığı belge, 18 başlık altında 46 strateji ve 85 eylem planını kapsıyor.
 
Bahçıvan, “İstanbul’un gelecek vizyonunda sanayi dışlanıyor. Oysa İstanbul, ülke ekonomisinin şahdamarı. İstanbul sanayi stratejileri düşünülmeden 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefin hayata geçmesi mümkün olmayacaktır” uyarısında bulundu ve ekledi:
 
“İstanbul’u sanayisizleştirme bir fantezidir. İstanbul’un sanayi yeteneğini hesaba katmalıyız. Daha katma değer üretir bir hale getirmeliyiz. Merkezi ve yerel yönetimlerin sanayiyi şehirden çıkarma ve teşvik vermeme uygulamaları devam ederse, firmalar da kurumsallaşma ve Ar-Ge’de gelişim sağlayamazsa küresel rekabette geri kalmak kaçınılmaz olacak.”
 
İstanbul Sanayi Strateji Belgesi, nitelikli işgücü, Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik altyapı, üniversitelerle işbirliği, finans kaynaklarına erişim gibi kritik konularda İstanbul sanayisinin küresel rekabet seviyesini yükseltecek çözüm önerileri sunuyor.
 
Bahçıvan: “İnşaat sektörüne elbette karşı değiliz fakat herkesi inşaatçı yaparsak, burada denge kaçmıştır.  Sadece inşaat gibi sektörlere dayalı büyümeyi teşvik, sanayi müteşebbisliğinin önünde engel olması açısından riskli” diye uyardı.
 
Araştırmanın, Türkiye’nin ihracat vizyonu ile İstanbul arasında kaçınılmaz bağı ortaya çıkardığını söyleyen Bahçıvan, “Rakamlar göstermektedir ki İstanbul Türkiye’nin ihracatında çok önemli ve lider bir role sahip. İstanbul’un ihracatının hemen hemen tamamı sanayi mamullerinden oluşuyor" dedi.
 
Bahçıvan’ın açıkladığı, İstanbul’u yüksek rekabetçi bir kent seviyesine ve 2023 İhracat hedeflerine ulaştırmak için yapılması gereken “18 strateji başlığı” şunlardan oluştu: 
 
1-İstanbul Sanayi Sektöründe Yer Alan İnsan Kaynakları Seviyesinin Geliştirilmesi
 
Sanayicilere göre İstanbul’da sektörlerinin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını bulma düzeyleri yüzde 23 yani en düşük düzey. Her yıl İstanbul’daki 50’ye yakın üniversiteden mezun olan on binlerce öğrenci var. Bu öğrenciler, sanayi sektörleri yerine başka sektörleri tercih ediyor.
 
2-İstanbul Sanayi Sektörünün Sahip Olduğu Ar-Ge Kabiliyetinin Geliştirilmesi
 
İstanbul, AR-GE faaliyetlerinde Türkiye’nin lider şehri. Türkiye’de yapılan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescillerinin ortalama yarısı İstanbul’da yapılıyor. Patent tescil sayıları İstanbul’da Ar-Ge sisteminin çıktı üretir durumda bulunduğunu gösteriyor.
 
3-İstanbul Üniversiteleri ve Sanayi Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi
 
İstanbul’da sayıları 50’yi bulan üniversitenin olması sanayi için büyük avantaj. Bununla birlikte üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasındaki işbirliği, İSO’nun yedi üniversiteyle birlikte bir sanayi platformu kurmuş olmasına rağmen henüz istenilen seviyenin çok altında.
 
4-İstanbul’da Sanayi Yerleşiminin, Türkiye ve İstanbul’un 2023 Hedefleri ile Uyumlu Hale Getirilmesi
 
Sanayinin üretim yerlerine ilişkin belirsizlikler söz konusu. Bu durum yeni yatırımları da engellediği için firmaların rekabetçiliğini negatif yönde etkiliyor.
 
5-İstanbul Sanayi Sektöründe İnovasyon Altyapısı ve Bilincinin Geliştirilmesi 
 
İstanbul’un bir yaşama kültürü olarak inovasyon yapmaya yönelmesi ile ilgili altyapı kurulmalı.  Sanayi Sektöründe yer alan insanlar, farklı boyutta inovasyon yapmayı günlük hayatlarının bir parçası olarak görme alışkanlığı geliştirmeli. 
 
6-İstanbul Sanayi Firmalarında Fikri Mülkiyetin Elde Edilmesi ve Korunmasının Sağlanması Bilincinin Geliştirilmesi ve Hukuku Sistemin Oluşturulması
 
7-İstanbul’da Yer Alan Sektörler Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi
 
İstanbul’da birçok gelişmiş sanayi ve hizmet sektörünün yer alması sebebi ile bu sektörler arasında oluşturulacak işbirlikleriyle kazan-kazan modellerinin kurulması ve güçlendirilmesi noktasına yoğunlaşılmalı. 
 
8-İstanbul Sanayi Sektörü için En Uygun Lojistik Altyapısının Kurulması 
 
İstanbul, önemli bir jeostratejik avantaja sahip. Bu bağlamda İstanbul sanayi firmalarının ihracat bölümleri personelinin ihracat lojistiği konusunda eğitilmesi gerekiyor. Lojistik maliyetleri en aza indirecek altyapı oluşturulmalı. Bu da tam entegre bir lojistik anlayışından geçiyor. 
 
9-İstanbul Sanayi Firmalarının Markalaşma Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi
 
İstanbul Sanayi’nin henüz küresel bilinirliği olan marka sayısı oldukça az. Küresel pazarda bilinen bir marka olmak, daha yüksek kar marjı elde etmek açısından önemli. Bu konuda kamu destekleri de verilmeye başlandı ancak sektör bu destekleri genelde yetersiz görüyor.
 
10-İstanbul’da Yer Alan Sanayi Kümelenmelerinin Geliştirilmesi
 
Sanayi sektörlerinin kümelenme yapıları oldukça gelişmiş durumda. Bu yapı, sektörlerin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlıyor. İstanbul, artık orta ve yüksek teknolojili sektör kümelenmelerine de sahip.  
 
11-Kamu Kurumlarının İstanbul Sanayi Hakkında Yeterince Bilgilendirilmesi
 
İstanbul sanayinin birçok paydaşı mevcut. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Maliye’ye, Ekonomi Bakanlığı’ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kadar tüm bu kurumlar ile periyodik görüşmeler gerçekleştirilmeli ve karşılıklı bilgilendirmeler aksatılmadan yapılmalı.
 
12-İstanbul Sanayinde Yer Alan STK’lar Arasında Yakın İşbirliğinin Sağlanması
 
İstanbul Sanayi Sektörleri çatısı altında çalışmakta olan STK’ların varlığı güçlendirilmeli. Sektörel dernekler arasında periyodik buluşmalar yapılmalı. Bu STK’ların uluslararası ağlarda yer alması sağlanmalı.
 
13-İstanbul Sanayi Sektörü Firmalarının Kurumsallaşma Düzeyinin Artırılması
 
İstanbul Sanayinde yer alan firmaların kurumsallaşma seviyeleri geliştirilmeli. İSO üyelerine kurumsallaşma konusunda eğitimlerin verilmesini temel amaç olarak belirledi. Kurumsallaşma konusunda ihtiyaçları karşılamak üzere bir danışmanlık havuzu oluşturulması hedefleniyor.
 
14-İstanbul’da Sanayi Üretimi Yapan Firmaların Tasarım Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi
 
İstanbul Sanayisinin tasarım kabiliyeti geliştirilmeli. İstanbul sanayi firmalarının üniversitelerin tasarım bölümleriyle işbirlikleri artırılmalı.
 
15-İstanbul Sanayi Sektörü Firmalarının Uygun Finansmana Ulaşımının Kolaylaştırılması
 
Türkiye’de tasarruf oranı düşük. Bankalar vasıtası ile sağlanabilecek sanayi finansmanı gelişmiş ekonomilere göre daha sınırlı. Bu durum sanayicilerin borçlanmasını pahalılaştırıyor ve kredi kullanmada ipotek ve benzeri ek maliyetleri de beraberinde getiriyor. Sanayici karının neredeyse yarısını finansman maliyetine harcıyor. Firmaların yüzde 12’si için finans kaynaklarına ulaşım imkanı yüksek, kalan yüzde 88’lik grup için düşük veya orta düzeyde. 
 
16-İstanbul Sanayinde Üretimde Yeni Teknolojilerin Kullanım Seviyesinin Artırılması
 
İstanbul sanayi firmaları yüksek teknoloji ile üretim yapmak için bilinçlendirilmeli. Üretimdeki en son gelişmeler periyodik eğitimlerle anlatılmalı. Yüksek teknoloji ile üretim yapabilmeleri için teşvikler sağlanmalı. Üretimde teknolojik yeniliklerden faydalanmak isteyen sanayi firmalarına devlet destekleri artırılmalı.
 
17-Çevreye Duyarlı Üretim Yapma Bilincinin Bütün İstanbul Sanayinin Doğal Bir Özelliği Haline Gelmesi
 
Sanayi Kuruluşlarının çevre duyarlılık bilinci daha da artırılmalı. Çevrelerinden geribildirim alarak kanuni şartlara ek olarak kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmeli. Su kullanımının ve sanayi atığının en aza indirilmesi bilincinin geliştirilmesi amacı ile eğitimler verilmeli.
 
18-İstanbul Sanayi Sektöründen Yükselen Başarılı Küresel Firmaların Artırılması
 
İstanbul’dan çok sayıda küresel firma çıkması sağlanmalı. İstanbul merkezli dünyada bilinen sanayi firmalarının tecrübelerinin paylaşıldığı, sanayicileri kapsayan birliktelikler artırılmalı.
Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2015, 16:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER