Yasalaştı: İlkokula başlama yaşı...

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran yasa teklifi, TBMM’de kabl edilerek yasalaştı.

Yasalaştı: İlkokula başlama yaşı...

Yasa, ilkokula başlama yaşını 69 aya çıkarmasının yanı sıra sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi de kısaltıyor.

Yasaya göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak.

Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Yasayla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.

İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

Düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre dört yıldan üç yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise iki yıldan bir yıla indiriliyor.

Yasayla Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetleri sınıfına ait kadrolarda çalışan sözleşmeli personelin dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacağına yönelik süre de üç yıla indiriliyor. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az iki yıl yerine artık bir yıl daha görev yapacak.

Kanunla, ‘çıraklık şartları’ başlığı, ‘mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları’ olarak değiştiriliyor. 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanların, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabileceğine yönelik hüküm kaldırılıyor.

Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız iş yeri açabilmelerini temin için gerekli yeterlilikleri kazandırmak gayesiyle ustalık eğitimi düzenlenecek.

Yasayla, eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, özel sektör tarafından mesleki eğitime doğrudan katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla ‘çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu’ olarak tanımlanan mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilecek.

Milletlerarası özel öğretim kuruluşlarının okul açılış tarihleri, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

Özel eğitim kuruluşlarına, yanıltıcı reklam vermesi durumunda cezai yaptırım uygulanacak.

Özel okul öncesi eğitim, özel ilkokul, ortaokul ve liselere devam eden öğrencilere okulun öğrenim süresi kadar eğitim ve öğretim desteği verilmesi için öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak.

Öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteği, gereken şartları karşılayamayan kurumlardan tahsil edilmeyecek.

ÖSYM’de görevlendirilen yükseköğretim kuruluşlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli öğretmenlere ödenen ancak sona eren ek ödeme uygulaması, 31 Aralık 2021’e kadar devam edecek. Ek ödeme tutarı, 40 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan birey sayısına göre Bakanlıkça, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ödeme yapılacak. Her engel türüne göre belirlenen yaşa kadar eğitim verilecek ve destek verilecek hastalık türleri açıkça yazılacak.

Kanunla, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmesi için zorunlu hizmet süresi dört yıla düşürülüyor. Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapacak.

Düzenlemeye eklenen maddeye göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış engelli sağlık kurulu raporu bulunanlardan ‘sürekli’ raporu bulunanlar ile ‘süreli’ raporu bulunup rapor süresi devam edenler, rapor süreleri bitene kadar destek eğitimi almaya devam edecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER