Binali Yıldırım Hükümeti İş Başında

BEN HABER GAZETESİ 46. SAYI
 
 
 
93 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, yaklaşık her bir buçuk yılda bir hükümet kuran hükümetlerden sonra yen bir dönem daha başlamış oldu. 65. Hükümet güvenoyunu aldı. Devletin kuruluşundan bu yana, ortalama bir yıldan biraz fazla gerçekleşen hükümet dönemleriyle bugünlere gelindi. Siyasi iktidarlar ülke yönetiminde söz sahibi olarak nasıl bir program uygulayacaklarını TBMM’ye sunar, Meclis bu gelen teklifi ya onaylar ya da reddeder. 
 
Hükümet Programı bir tür iş listesidir. Yapılacakların yanı sıra gelir kaynakları dış ilişkiler ve uzun vadeli plan ve programlara, muhtemel hükümeti temsilen başbakan dile getirir. Bu oylama “güven oylaması” olarak adlandırılır. Bugünkü meclis yapısında çoğunluk, siyasi iktidar mensubu milletvekillerinden oluştuğu için güven oylamasının olumsuz çıkması beklenemez. Güven oylaması bir tür irade beyanıdır: “Önerilen bu hükümet programı/ iş listesi ve kabineye itimat edilir” anlamındadır. Sonuçta toplanan vergilerle oluşturulacak kaynakları yöneten bir iktidar olacaktır. İktidar bu kaynakları harcayarak hizmet oluşturacak ve bu kaynakları nasıl kullanacağını da TBMM’de de milletvekillerinin huzurunda açıklayacaktır. 
 
Bu güven oylaması işlemi sonrasında hükümet için süreç başlamıştır. Yeni hükümet kurulana kadar yönetim sorumluluğu da siyasi iktidardadır. Sayın Başbakan konuşmasına 2023 vizyonu ile başladı. Konjonktürel gelişmeler ile dünyanın içinde bulunduğu belirsizlik ve karmaşa ortamına dikkat çekerek, “reformların ve devlette devamlılığın” önemine vurgu yaptı. Gelecek konusunda çocuklarımız ve gençlerimiz ifadesi ile yarının Türkiye’si vurgusu yaptı. 
 
Sonuçta  “daha özgür, daha rekabetçi ve insan odaklı bir anlayış” içerisinde refahını daha adil paylaşan bir Türkiye idealine ulaşmak ise soyut bir hedef olarak vurgulanmıştır. Reformların konu başlıkları ise 6 temel alanı hedef almıştır. 
 
Bunlar;  
*Demokratikleşme ve adalet,  
*Eğitim, 
*Kamu yönetimi, 
*Kamu maliyesi, 
*Reel ekonomide köklü değişim,
*Öncelikli dönüşüm programları
 
Bu itibarla hükümet programının önceki Ak Parti programlarından çok farklı olmadığı söylenebilir. Başbakan Yıldırım bunu doğrularcasına, içerideki hedefler siyasette istikrar-güvenlik, ekonomide ise kalkınma-büyüme olarak ifade etmiştir. 
 
Güneydoğu ve özellikle terör konusunda yeni kabine ve başbakanın da öncelikli çözülmesi gerekli alan olarak gördüğü bir gerçektir. Hedef, güvenliğin sağlanması yönündedir. Şehirlerin altı köstebek yuvasına çevrilirken, evlere silah ve mühimmat yığınağı yapılırken sesini çıkaramayan bölge halkı bundan önemli ölçüde zarar görmüştür. Şimdi teröristle sıradan halkı birbirinden ayırmak gerekmektedir. Terörist faaliyetlerin ilk dönemlerinden beri söylenegelen eli, “gündüz çapalı gece silahlı” söylemi bugün daha fazla gerçekçidir.  Normal vatandaşın hükümetin ortaya koyduğu öncelikler sıralaması ile bir sorunu bulunmamaktadır. AK Parti halkın üzerindeki tehdit ve terör belasını çözmeden bu sorunu çözemeyecektir. 
 
Dış politika konusunda AB‘nin zigzaglı politikası endişe vericidir. Rusya ile sıcak mesajların devamının gelmesi umulmaktadır. Suriye konusunda kırmızı çizgiler belirtilmiş, çatışmalara uzak kalınma niyeti açıklanmıştır. Bölücü terörün Suriye’deki unsuru PYD’nin ABD ile işbirliği şimdilik endişe verici bulunsa da takip altındadır. Mısır ile yeni bir durum söz konusu değildir. Dış politikada ihtiyatlı düzeltme İsrail ve İran için de devam etmektedir. 
 
 
49 DEFA “GÜVEN” VE “YATIRIM” DEDİ
Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasının vurgularına bakıldığında bütün konuşmasında en fazla, 49 defa güven ve yatırım ifadelerini kullanarak ve ikinci olarak da 37 defa Ar-Ge, eğitim, teknoloji ve projeden söz ederek dönemin ipuçlarını vermiş bulunmaktadır. Kalkınma, büyüme ve istikrar kelimesinin bütün bir konuşma içindeki payı 25’er defa vurgu yapılmıştır. 
 
Gelecek dönem yatırımlar ve projeler dönemi olacaktır. Bunun önündeki en önemli engel ülke içinde güvenliği tehdit eden unsurlardır. Hükümet bunun farkında ve o doğrultuda bir program ortaya koymuştur.
 
Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Vatandaşlarımız için olmazsa olmaz olan insan hak ve hürriyetleri ile adaleti daha ileri taşımak, ekonomik ve sosyal gelişmemiz için vazgeçilmez bir hedefimizdir” söylemi, insan odaklılık için önemli bir ifade sayılabilir. İnsan ile başlayan ve değerlerini anlatan kavramların 57 defa tekrar edilmesi de konu bakımından önemlidir. 
 
Kamu personelinin etkinliği ve zaman yönetimi, personel kanunundaki değişikliklere bağlanmıştır. Teknoloji ve gelişmecilik açısından önemli bir aşama olan dördüncü sanayi devrimine geçiş, bilim ve teknoloji alanına, uzay, havacılık ve savunma sanayisi olmak üzere yerli ve millî sanayimizi güçlendirmek adına eylem planlarına dökülmesi beklenmektedir. 
 
Ve yeni anayasaya dair, “2023 için önceliğin, ülkemizin çoğulcu, özgürlükçü, demokratik, sivil, milli ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir yeni anayasaya sahip olmasıdır. Bu değerler üzerine inşa edilecek yeni anayasanın temel ilkesi, ahlaki referansı insan onuru ve insan hassasiyeti olacaktır. Yeni anayasa düzeninin odağında insan hak ve özgürlükleri yer alacaktır.” Söylemiyle yeni anayasanın niteliğine değinmiştir.
 
Sonuçta Türkiye yeni bir hükümetle büyük işlerin arifesindedir. Sıkıntımızın kaynağı ülkemizin 8-10 milyonluk herhangi bir AB ülkesi gibi olamayışıdır. Bu büyüklük dinamik bir nüfusla da tamamlanınca hazmedilmesi zor, ihmal edilmesi imkansız ve kayda değer bir ekonomik potansiyel olarak görülmektedir. Sorunlarımızın kaynağı buna dayanmaktadır. 
YORUM EKLE